【Lanstar v2.2.0跨年版】一款三栏简约typecho主题+适配各种大小尺寸屏幕

功能介绍


自适应        适配各种大小尺寸屏幕(大概


表情功能        应该是目前所有用心主题的标配了


回复可见功能        文章内设置后,游客或者其他用户需要评论才能看到隐藏内容,文章作者则可以直接观看


代码高亮        支持常见语法的高亮,并显示行号


友链页面        无插件实现


灯箱功能        fanybox插件


模板备份        标配


私密回复        无插件实现,首个免费分享的吧,(也欢迎用现成的插件啦)评论只有发表者和登录才可见


黑暗模式        根据时间,晚7点到早6点


文章目录        漂亮


支持pjax        还有ajax评论7195420214141219251.jpg

转载请说明出处
乐云资源网 » 【Lanstar v2.2.0跨年版】一款三栏简约typecho主题+适配各种大小尺寸屏幕